Vyhledávání vozidel

Představení sytému

Systém monitorování pohybu a provozu vozidel LUPUS je součástí modulárního systému LUPUS, kterému bylo 1.6.2000 uděleno ocenění nejvyšší kvality CZECH MADE 833520 s platností do 31.5.2004. Veškeré vozidlové jednotky systému LUPUS získaly na základě náročných technických zkoušek od Ministerstva dopravy a spojů ATEST 8SD pro komunikační a zabezpečovací zařízení do osobních a nákladních vozidel.
Jednotka splňuje mezinárodní kritéria pro elektronická zařízení v automobilovém průmyslu a získala certifikaci e12 u TÜV Vídeň.

Doposud bylo v ČR prodáno více než 17 000 automobilových jednotek pro potřeby dopravní logistiky a zabezpečení osobních a nákladních vozidel.
Systém je již více než 3 roky úspěšně provozován desítkami provozovatelů MKD (mezinárodní kamionové dopravy) a vnitrostátní dopravy. Další tisíce jednotek jsou využívány ve služebních osobních vozidlech pro zvýšení efektivity autoprovozu a to jak v soukromé sféře, tak i ve státní správě.
LUPUS je registrovaná mezinárodní ochranná známka produktů společnosti Princip a.s.
Výrobní závod systému Lupus je nositelem certifikátu jakosti ISO 9002. Vývojové, servisní a obchodní oddělení společnosti Princip a.s. jsou nositelem certifikátu jakosti ISO 9001 : 2000.

 • ON-LINE (sledování vozidel využitím systémů GPS/GSM v reálném čase a vytváření knihy jízd z těchto dat).

Nahoru

Reference

Sazka a.s., Esa Kladno, Stopra CO, Jipocar spol. s.r.o., Barum Continental, Prima Plyn, JTC Transcentrum, NH Roadtrans, Šmídl transport, C.S. CARGO s.r.o., TBG Betonpumpy, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Policejní prezídium ČR, ČESKÝ TELECOM,a.s., Léčiva a.s., Slovakofarma a.s., Kooperativa a.s., Slovenská pošta š.p., Mountfield, Škoda Auto, Alliance Unichem, Hexanel, Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Pražské vodovody a kanalizace a.s., TBG Metrostav, Fenix, Vonet ČR, Xaverov a.s., Secar Bohemia, Abel Computer a stovky dalších společností.

Ze zahraničí např. Anglie, Turecko, Řecko, Dánsko, Slovensko.

Nahoru

Využití systému

 1. Odstranění ručního vypisování záznamu knihy jízd.
 2. Snížení pracnosti a zefektivnění zpracování autoprovozu.
 3. Kontrola využívání služebních vozidel a pracovního času.
 4. Úlohy dopravní telematiky.
 5. Informace o narušení, odtažení, ukradení vozidla a jeho dohledání.

Přednosti nabízeného řešení

 • Profesionální elektronika do automobilů – Miniaturizace, SMD technologie, provedení automotive.
 • Výkonný procesor 16 bit variantně 32 bit.
 • Power Management – Jednotka on-line při odběru Real Time Core – Proprietální multitaskingový operační systém.
 • GSM management – Jednotka on-line je schopna automaticky volit službu GSM (GPRS/DATA/SMS) podle dostupnosti služby nebo ceny roamingových poplatků.
 • CAN BUS – FMS – COTEL Přídavný modul k jednotce filtruje a ukládá do paměti jednotky LUPUS relevantní údaje z vozidlové sběrnice koncernových vozidel Volkswagen group ( AUDI, ŠKODA, VW) a ze sběrnice FMS (COTEL) nákladních automobilů.
 • Od jara 2004 bude CAN BUS resp. SMS součástí jednotek on-line.
 • Geofencing – Jednotka on-line řeší dosažení požadovaného místa, vjezd, průjezd a výjezd definovanou oblastí.
 • Kalendář – Vysílání jednotky on-line lze naprogramovat v závislosti na denní době na několik týdnů dopředu.
 • Jednotky lze ovládat externí klávesnicí s displejem LUPUS nebo všemi druhy PDA.
 • 5 let zkušeností s vývojem elektroniky pro automobilový koncern Volkswagen group.
 • V březnu 2002 na veletrhu CeBIT v Hannoveru byla představena jako první v Evropě vozidlová telematická jednotka LUPUS s GPRS přenosem a sběrnicí FMS.
 • Více jak 17 000 prodaných vozidlových jednotek LUPUS v ČR, SR a EU. V současné době produkce on-line GPS/GPRS jednotek 500 ks/měsíc
 • Mezinárodní certifikace CE
 • ATEST 8SD č. 2249
 • Certifikace EMC a bezpečnosti (nařízení vlády 426/2000, zákon 151/2000Sb.) Koncový uživatel není vystaven reálnému riziku finančního postihu kontrolních orgánů!
 • ISO 9001:2000 jak pro vývoj, tak i pro výrobu.
 • Široké servisní zázemí s certifikací ISO 9001:2000 pro Maintenance
 • Všem výrobkům uděleno ocenění Czech Made a Cena za jakost ČR 2003
 • Princip a.s. je uznávanou akciovou společností v oblasti dopravní telematiky s významným obratem a finančním krytím, což je zárukou nejen pro komplexnost dodávky, ale i pro následné plnění závazků daných smluvním vztahem.
Nahoru

Základní popis systému

Celý systém se skládá z mobilních jednotek umístěných ve vozidle a ze softwaru na architektuře Server – Klient. Software Server / Klient zabezpečuje obousměrné spojení mezi mobilními jednotkami a provádí archivaci a údržbu databáze a dále umožňuje zpracování těchto dat.
Systém je založen na principu přenosu polohové informace poskytované globálním navigačním systémem GPS z mobilní jednotky do dispečerského centra. Komunikaci zabezpečuje síť GSM prostřednictvím zpráv SMS a datového spojení s možností použití GPRS.

Mobilní jednotka se ovládá a nastavuje dálkově z dispečerského centra a tímto je zamezena řidiči možnost jakýmkoliv způsobem ovlivňovat její funkci. V dispečerském centru se pak informace zpracovává a zobrazuje. Kromě polohy a případných telemetrických údajů mobilní jednotka přenáší i další informace a umožňuje komunikaci řidiče s dispečerem pomocí SMS zpráv.

Dispečerské centrum se skládá ze dvou samostatných softwaru – Server a Klient. Server řídí oboustranné spojení mezi mobilními jednotkami a aplikacemi Klient. Dále pak provádí archivaci a údržbu databází a řídí přístupová práva jednotlivých uživatelů. Klient zobrazuje polohu vozidel na mapových podkladech a slouží ke komunikaci dispečera s mobilními jednotkami. Je vybaven logistickými a bezpečnostními funkcemi.
Systém umožňuje efektivně plánovat provoz vozidel, sledovat plnění plánovaných činností a poté tyto činnosti vyhodnocovat a poskytovat data podnikovým informačním a ekonomickým systémům. Pro zabezpečení vozidel proti odcizení a napadení je možné mobilní jednotku propojit s autoalarmem.

Nahoru

Mobilní jednotka MJ2016II

Mobilní jednotka je řešena jako kompaktní, mechanicky odolné zařízení. Robustní konstrukce zajišťuje dlouhodobý bezproblémový provoz jednotky ve vozidle.
Veškeré telematické funkce jsou ve standardním vybavení, včetně tvorby Knihy jízd. Jednotka umožňuje zasílat i telemetrické informace z vozidla např. teplota přepravního prostoru, zatížení vozidla, údaje z průtokoměru a jiné.
Vozidlo je možné sledovat kdykoli podle přání provozovatele, a to dotazem na polohu, při dosažení zadaného cíle nebo v předem nastaveném časovém intervalu.

Základní funkce pro účely dopravní logistiky

 • dotaz na polohu
 • průjezd daným bodem
 • bod dosažení
 • vyčtení knihy jízd v daném bodě nebo čase
 • nastavení časového kalendáře
  pro monitorování vozidla.
 • SMS/DATA/GPRS komunikace
 • volba roamingového operátora
 • optimalizace GSM přenosu
 • elektronická kniha jízd

Jednotka má 4 univerzální (analogové), 1 digitální vstup a výstup NMEA.
Při odstavení vozidla může mobilní jednotka přejít do příkonově úsporného (tzv. sleep) režimu. Odběr jednotky je unikátně nízký, v klidovém stavu 0.5mA až >2mA podle typu střežení a v pohotovostním stavu (přihlášena v síti GSM) < 10 mA. Jednotka nevybije akumulátor vozidla ani při dlouhodobém stání.

Při zapnutí zapalování nebo uživatelem stanovené změně stavu vstupů jednotky (například při aktivaci alarmu) se obnovuje její plná funkce. Je také možné, aby se po nastavené době jednotka aktivovala sama, přijala zprávy od dispečerského centra a v případě potřeby na ně reagovala.
Jednotka může být dovybavena externím záložním akumulátorem pro udržení její funkce v případě odpojení akumulátoru vozidla. V tomto případě vyvolá odpojení akumulátoru ve vozidle poplachový stav jednotky. Jednotka umožňuje připojení „panic tlačítka“, který v případě nouze posádky vysílá alarmovou zprávu. Další možností je připojení k autoalarmu (v případě napadení vozidla jednotka vysílá alarmové zprávy). V obou těchto případech se pomocí GSM sítě okamžitě tyto stavy přenáší na dispečerské centrum (bezpečnostní agenturu, policii atd.), které v závislosti na přeneseném údaji o poloze napadeného vozidla může navázat datové spojení a sledovat pohyb vozidla v reálném čase. Další alternativou je alarmová zpráva na mobilní telefon majitele vozidla.
Montáž jednotky ve standardní verzi zahrnuje pouze umístění antén GPS a GSM a připojení k palubní síti vozidla k trvalému napětí a napětí za klíčkem, je tedy velmi jednoduchá.

FMS (COTEL) / CAN BUS – umožňuje připojení k vozidlové sběrnice CAN BUS koncernových vozidel Volkswagen group a k sběrnici FMS (COTEL) nákladních vozidel. Podle mezinárodního standardu SAE J1939 je možné k jednotce přikoupit FMS Interface, který umožňuje získávat velké množství provozních údajů vozidla přímo z CAN – BUS sběrnice.

Nahoru

Technická data

Napájení Externí 10-34 VDC
Externí záložní bezúdržbový akumulátor 0,88 Ah (min. 2 hodiny plného provozu, jako nadstandardní vybavení)
Provozní režimy při 12 VDC Spánek < 2 mA
Příjem GSM < 200 mA
Vysílání GSM <900 mA
Připojení 2 linky RS 232 C
4 univerzální vstupy
1 I/O Dallas
4 logické výstupy
Provozní teplota -40oC + 75oC
GSM modem Siemens AC35 / Motorola G18 (SMS, DATA, GPRS)
Konektor VW 32 PIN
Kapacita paměti 40 000 až 80 000 polohových záznamů
Přesnost určení polohy GPS mXY 10 m
Ovládání jednotky Dálkově z dispečerského centra
Rozměry 105 x 63 x 45 mm
Hmotnost 0,3 kg

Sledovaná data

 • Pozice vozidla v předem zvoleném časovém nebo vzdálenostním intervalu
 • Přesná ujetá vzdálenost od počátku jízdy
 • Čas a rychlost průjezdu v daném bodě
 • Statut jízdy (služební/soukromá)
 • Vložené informace k jízdě (jméno řidiče, účel jízdy, nákladová střediska atd.)
 • Dosažení resp. opuštění předem definovaného bodu nebo území
 • Informace z analogových a digitálních vstupů
 • FMS
  • Průměrná spotřeba
  • Stav paliva v nádrži
  • Otáčky motoru
  • Zatížení vozidla
  • Moto hodiny
  • Stav tachometru
  • Servisní údaje – prohlídky
  • Identifikace vozidla
  • Informace z tachografu
  • Rychlost vozidla
  • Údaje z teplotních čidel vozidla
  • Řada dalších informací
Nahoru

Model přenosu dat do centrální databáze

Přenos informací probíhá obousměrně prostřednictvím sítě GSM.
Lze využít komunikaci GPRS, DATA nebo SMS. Jednotka v závislosti na způsobu nastavení optimalizuje využití jednotlivých typů komunikace GSM.

GPRS komunikace – tento obousměrný přenos informací je nejlevnějším a nejbezpečnějším způsobem komunikace. Upozornění!!! S ohledem na extrémně vysoké roamingové poplatky a kvalitu GSM sítě v zahraničí doporučujeme používat GPRS pouze na území ČR. Vhodný pro přenos větších souborů např. podrobný denní nebo měsíční záznam knihy jízd a on-line sledování vozidel.

Datová komunikace – tento obousměrný přenos informací je vhodný pro přenos větších souborů např. podrobný denní nebo měsíční záznam jízd.

SMS komunikace – tento obousměrný způsob komunikace je méně spolehlivý než způsoby předchozí. Do jedné zprávy lze umístit cca 10 informací o poloze vozidla nebo 160 znaků psaného textu. Velmi vhodné pro komunikaci s vozidlem v zahraničí.

Software – Server – Klient

Konfigurace softwaru

 • Komunikační Server se volí podle počtu provozovaných jednotek.
 • Klient se volí podle počtu dispečerských stanovišť.
 • Oba programy je možno provozovat na jednom počítači.

Software server

Software „Server“ řídí komunikaci a provádí archivaci dat předávaných vozidlem do dispečerského centra na platformě Windows při vysoké spolehlivosti ochrany spravovaných dat vůči poruchám hardware nebo neoprávněnému zneužití. Správce (vlastník systému) má možnost selektivního přístupu k jednotlivým uživatelům.

Server zabezpečuje obousměrnou datovou komunikaci a posílání SMS zpráv mezi vozidly a dispečinkem. Podporuje LAN/Intranet, Internet pro komunikaci Klient – Server a pevné (TCP/IP GPRS) nebo modemové (SMS a DATA) propojení s mobilní jednotkou.Datové a komunikační struktury jsou otevřeny k podnikovým a řídícím informačním systémům. Pro zajištění GSM komunikace se k PC se SW Server připojuje datový modul GSM. V případě většího množství mobilních jednotek MJ2016II lze pro zrychlení GSM komunikace připojit i několik datových modulů.

Lze provádět archivaci a zpracování dat jak z OFF-LINE jednotek tak je možno kombinovat i s ON-LINE mobilními jednotkami LUPUS.
Mobilní jednotky MJ9916 se vyčítají pomocí čtečky připojené k PC s programem XADaemon. Tento
program slouží k vyčtení naměřených dat, jejich distribuci do programu Server (LAN/Intranet/Internet) a k nastavování mobilních jednotek.
K softwaru lze připojit libovolný počet Klientů – dispečerských pracovišť.

Software klient

Software Klient je GIS software na platformě Windows, který umožňuje na digitálních rastrových a vektorových podkladech Evropy, ČR zobrazit aktuální stav sledovaných vozidel a analyzovat předchozí provoz. Tento software integrující potřeby autodopravců a bezpečnostních služeb zcela podporuje práci dispečera včetně komunikace s osádkou vozidla.

Software je chráněn HW klíčem. Síťové verze lze provozovat pouze na počítačích připojených ve stejné síti (LAN) jako počítač se softwarem Server. Při připojení přes internet vyžaduje samostatný HW klíč na každém počítači a je pokládán za samostatnou instalaci.
Zobrazuje data archivovaná na serveru, provádí statistickou agendu vozidel, vytváří itinerář tras pro jednotlivá vozidla, automaticky upozorňuje na vozidla, která neplní časový harmonogram nebo se odchýlila od stanovené trasy, vybírá nejvhodnější vozidlo pro danou lokalitu, zobrazuje alarmová hlášení z mobilních jednotek, dálkově programuje mobilní jednotky.
Součástí softwaru je plně integrovaný kilometrovník společnosti Tranis, který rozšiřuje sledovací systém na plnohodnotný Fleet management. Kilometrovník optimalizuje a počítá trasy, provádí kalkulace nákladů pro různé druhy automobilů, náklady na PHM, poplatky za mosty, tunely, trajekty a ROLA, dálniční a vstupní poplatky, náklady na diety a vlastní náklady.

Nahoru

Hardwarové požadavky na PC

Minimální požadavky na PC

 • PC Pentium III 450 MHz, 128 MB RAM,
 • 1 a více GB místa na HDD (shromažďování dat), 1024×768 HiColor
 • Myš, sériový a paralelní port (připojení GSM modemu)
 • Pro instalaci mechanika CD-ROM nebo ekvivalent (CD-RW, DVD…)
 • Operační systém : MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Struktura komunikace systému LUPUS on-line

Pro komunikaci SMS / DATA se používá GSM modem, který je umístěn a připojen k SW Server.
Pro GPRS se ke spojení Mobilní jednotka – Operátor GSM využívá přenosu GPRS a pro spojení Operátor GSM – SW Server se používá spojení pomocí Internetu.
Pro toto spojení je potřeba ze strany zákazníka umožnit následující nastavení v síti – počítačový Server s pevnou IP adresou (většinou je to počítač, který u zákazníka zajišťuje spojení k Internetu). Otevřený port 27 600 a zajistit předávání packetů, které na tento port přijdou na počítač, kde bude nainstalován SW SERVER a zajištěno připojení tohoto PC do sítě.
Pokud zákazník nemá pevné připojení k Internetu, lze data po GPRS od operátora získávat pomocí GSM modemu se SIM kartu s pevnou IP adresou a druhý modem pro komunikaci SMS/DATA. Tato varianta má jednu nevýhodu – zákazník platí 2x za přenos GPRS.
Ke každé mobilní jednotce je zapotřebí 1 SIM karta se službami SMS / DATA / GPRS. U služby GPRS není potřeba pevná IP adresa, postačuje dynamická.

Nahoru

Nadstandardní vybavení

Výstup dat GPS ve formátu NMEA umožňuje zobrazení aktuální polohy na GIS mapě v připojeném PC nebo PDA. Jednotka pak funguje jako jednoduchý navigační systém. PC nebo PDA se může prostřednictvím mobilní jednotky připojit na internet.

Alfanumerický terminál je vyvinut a dodáván jako základní volitelné příslušenství jednotky. Úkolem terminálu je poskytnout řidiči možnost vkládat do paměti mobilní jednotky základní údaje a informace k jednotlivým jízdám. Dále u mobilní jednotky MJ2016II umožňuje komunikaci SMS zprávami mezi řidičem a dispečerským pracovištěm.

Jako další příslušenství lze připojit snímač čipu Dallas, který slouží k identifikaci uživatele vozidla a sirénku jako akustické návěstí pro použití čipu Dallas.

Jako další příslušenství lze připojit průtokoměr, přepínač soukromá/služební jízda, panic tlačítko, snímač čárového kódu, teplotní čidla nebo jiná periferní zařízení.
Tato periferní zařízení však nejsou součástí dodávky a vždy se do systému integrují na zakázku.

Nahoru

Záruční a pozáruční servis

Výrobce se zaručuje za funkčnost a reálnost technických parametrů deklarovaných v návodu o obsluze a montáži k systému LUPUS. Na hardware mobilní jednotky je poskytována záruka 24 měsíců.
Servis a opravy se provádí v servisním středisku PRINCIP a.s. Mimo záruční servis je garantován po dobu 5 let od skončení záruční lhůty.
U softwaru vadné nosiče dat a hardwarové klíče se neopravují a jsou vždy vyměněny za nové.
Předpokládaná cena a termín opravy budou sděleny zákazníkovi do 48 hodin po doručení jednotky do servisního střediska.

Návrh na zavedení sytému

Navrhujeme zavedení a spuštění systému školícím pracovníkem fi. Princip a.s., který na vyžádání zákazníka předvede vzorovou instalaci softwaru Server / Klient a provede školení odpovědných pracovníků. Toto řešení je výhodné v tom, že činnost systému lze zahájit velmi rychle. Samo doplnění funkcí potom probíhá v provozních podmínkách a přesně vyhovuje reálným požadavkům provozovatele, a to jak po stránce definice nestandardních funkcí, tak po stránce jejich realizace a v neposlední řadě ovládání.
Vzhledem k možnosti přeprogramování jednotek na dálku je snadné rychle změnit nastavení a naprogramování jednotek podle potřeby.

Před samotnou montáží jednotek do vozidel navrhujeme provést jedno instalační školení technika pracovníkem fi. Princip a.s. S ohledem na splnění příslušných předpisů platných v ČR je však nutné účast technika servisu oprávněného k montáži automobilových elektrických zařízení, nebo autorizovaného servisu pro příslušné vozidlo.

Nahoru