Kniha jízd

Systém LUPUS

ON-LINE
Sledování vozidel prostřednictvím systémů GPS/GSM
v reálném čase.

OFF-LINE
Elektronická kniha jízd LUPUS kontrolor využívající
systém GPS.

Představení systému LUPUS

Elektronická kniha jízd LUPUS kontrolor je součástí modulárního systému LUPUS, kterému bylo uděleno ocenění nejvyšší kvality CZECH MADE 833520 a Ministerstvem dopravy a spojů ČR ATEST 8SD. Jednotka splňuje veškerá kritéria automobilového provozu.

LUPUS je registrovaná mezinárodní ochranná známka produktů společnosti Princip a.s.Praha. Systém LUPUS je nabízen v provedení: ON-LINE (sledování vozidel prostřednictvím systémů GPS/GSM v reálném čase).

Popis systému

LUPUS kontrolor se skládá z hardware „mobilní jednotka GPS“ a ze software „Kniha jízd“.
Mobilní jednotka je zařízení, které je zabudováno napevno ve vozidle, spojeno s anténou GPS a připojeno na spínací skříňku vozidla.. Naměřené údaje jsou ukládány do paměťového bloku jednotky. Po jeho vyjmutí jsou načteny pomocí čtečky do PC a v software Kniha jízd zpracovány s databází minimálně 35 tisíc dopravních uzlů ČR a SR.

Mobilní jednotka GPS

Mobilní jednotka registruje každou jízdu od zapnutí klíčku (začátek jízdy) po jeho vypnutí (konec jízdy). Interní přijímač GPS určuje při zapnutém klíčku s přesností cca 5 m polohu vozidla v předem zvoleném časovém nebo délkovém intervalu. Díky speciální komprimaci dat umožňuje jednotka při standardním nastavení zaznamenat cca 25 000 km. Každou jízdu lze přepnutím na panelu paměťového bloku rozlišit jako služební nebo soukromou. Jízdy označené jako soukromé nejsou polohově lokalizovány. Firmware jednotky registruje každé vyjmutí paměťového bloku z jednotky. Pro identifikaci řidičů je možné použít čip Dallas nebo alfanumerický terminál. Pomocí tohoto terminálu lze do mobilní jednotky zadávat údaje k dané jízdě (řidič, účel jízdy, PHM litry a Kč a další uživatelem volitelné kategorie). Mobilní jednotky dále umožňuje standardní výstup NMEA.

Tento systém lze dodávat ve dvou základních provedeních – sada Full Pack (MJ9916F) a sada Light (MJ9916L)

 • MJ9916 Full Pack základní sada obsahující mobilní jednotku s paměťovým blokem, GPS anténu, čtečku pro připojení k PC a CD se softwarem Kniha jízd Standard.
 • MJ9916 Light „lehká“ sada obsahující mobilní jednotku s paměťovým blokem a GPS anténu

Technické údaje

 • Procesor 16 – bit Philips
 • GPS přijímač OEM Trimble
 • Paměť FLASH 8Mbit, RAM 8Mbit
 • Napájení 9 – 15 V
 • Interface RS232C
 • Operační teplota -40 °C — +75 °C
 • Velikost 109 x 74 x 27 mm
 • Váha 0.2 kg
 • GPS anténa 3 V, 5m kabel, 47x40x12mm

Software

Kniha jízd Standart

Základním softwarem elektronické knihy jízd je aplikace „Kniha jízd Standart“. Je to uživatelsky přívětivý SW na kompletní platformě Windows, který umožňuje zpracovávat načtená data z mobilní jednotky. Součásti SW je kilometrovník ČR a SR s databáze 35 tisíc dopravně propojených míst, kterou je možné doplnit o databázi uliční sítě okresních a krajských měst a kilometrovníkem Evropy.
Kniha jízd je určena firmám a podnikatelům, kteří používají osobní či nákladní vozidla v rámci své výdělečné činnosti a potřebují vést evidenci uskutečněných jízd. Společně s jízdami se zaznamenávají provozní náklady a pro vozidla v soukromém vlastnictví provádí Kniha jízd také výpočet jízdních náhrad. Program samozřejmě umožňuje provádět tisk zaevidovaných jízd a měsíčních výkazů, ve kterých je uvedena statistika a průměrná spotřeba pro libovolné vozidlo a období.Umožňuje evidenci nemezeného počtu řidičů a vozidel.
Pomocí SW je možné provádět konfiguraci mobilní jednotky. Evidenci čerpání pohonných hmot lze zadávat ručně nebo natažením elektronického formátu benzínových karet. Oprávněná osoba může veškeré záznamy dodatečně editovat, k čemuž přispívá i řada automatických funkcí jako je například generování oblíbených cest a účelů. Najeté a vytvořené trasy lze zobrazit v digitální mapě.
Z těchto údajů je vyhotoven podrobný a stručný itinerář uskutečněných jízd, vyhodnocení spotřeby PHM, měsíční a roční zúčtování podle zákona o dani z příjmu.

Server – Klient

Pro zákazníky s větším počtem vozidel nebo detašovanými pracovišti je možné použít SW aplikace Server-Klient.

 • SW Server zajišťuje zpracování a archivaci načtených dat z mobilních jednotek
 • SW Klient je vlastní dispečerské pracoviště a umožňuje prohlížení a editaci dat ze Serveru

Tato kombinace umožňuje centralizovat data z několika detašovaných pracovišť do centrálního střediska. Na detašovaném pracovišti se pomocí jednoduché aplikace nahrají data z paměťového bloku a pomocí internetu/intranetu se odešlou na centrální středisko. Zároveň tato aplikace umožňuje práci s daty v síťovém propojení několika operátorům.
Software je na platformě Windows. Lze provádět archivaci a zpracování dat ON-LINE mobilními jednotkami LUPUS.

Datové a komunikační struktury jsou otevřeny k podnikovým a řídícím informačním systémům jako je např. SAP. Ke komunikačnímu serveru lze připojit neomezený počet klientských aplikací.

Vektorová verze

Rastrová verze

Montáž

Instalace do vozidla je uživatelsky nenáročná. S ohledem na splnění příslušných předpisů platných v ČR je však nutné využít servisu oprávněného k montáži automobilových elektrických zařízení, nebo autorizovaného servisu pro příslušné vozidlo.

Dodací podmínky

Do 100 kusů 7 pracovních dnů od obdržení písemné objednávky. Nad 100 kusů bude doba dodání upřesněna dle dohody se zákazníkem.

Platební podmínky

U nově registrovaného odběratele předpokládáme platbu hotově nebo dobírkou.
K platbě platebním převodem na bankovní účet přistupujeme individuálně po vzájemné dohodě s přihlédnutím k vzájemným obchodním vztahům.

Záruční podmínky

Výrobce se zaručuje za funkčnost a reálnost technických parametrů deklarovaných v návodu a obsluze a montáži k systému LUPUS kontrolor.
Na hardware mobilní jednotky je poskytována záruka 24 měsíců.

Doplňkové údaje

 • Prohlášení o shodě výrobku je podle zákona č.22/1997 Sb. deklarováno výrobcem jednotky společností Princip a.s.
 • Jednotka nevyžaduje údržbu. Instalace je velmi jednoduchá. Anténu GPS lze umístit skrytě např. v palubní desce nebo na střechu v kombinované anténě.
 • Aktivace systému je závislá na přijímači GPS. Obvyklá doba GPS Trimble je cca 1 minuta při studeném startu.
 • Design jednotky byl navržen v profesionálním studiu North Sea Industrial Design. Malé rozměry a kompaktní provedení jsou základním rysem jednotky.
 • K jednotce je standardně dodávána aktivní anténa 3,3V. Ale je možné použít i střešní kombinovanou anténu GPS/GSM.
 • Výstup z SW Kniha jízd splňuje požadavky českých právních předpisů na vedení záznamů o provozu vozidla.
Nahoru